Aktualno

2019

Piknik KS Lipovci Z razstave del študijskega krožka Lipovci "Rokodelstvo nas povezuje" Svet KS Lipovci je 15. 5. 2019 opravil 3. redno sejo ŠRC - rezervacije, zasedenost Študijski krožek Lipovci je prejel državno priznanje Lipovski rekruti - generacija 2001 Vaški dom - rezervacije, zasedenost Vabilo na "Postavljanje mlaja, kresovanje 2019" Izšla je nova - 58. številka Lipouvske poutice 8. razstava vezenin v Lipovcih Okrasitev pred vaškim domom pred cvetno nedeljo Medgeneracijsko sožitje, izdelovanje okraskov iz krep papirja 8. razstava vezeni v Lipovcih Vabilo iz KUD Lipovci, sekcija Vezilje Glasujmo za HOKEJSKI KLUB Lipovci ob nakupu v MERCATORJU v Beltincih Nov merilnik hitrosti v KS Lipovci Utrinki z delovne akcije Lipovci 2019 Šinkovčevi dnevi poezije - natečaj Obvestilo PGD Lipovci in vabilo na delovno-ureditveno akcijo Obvestilo o planirani namestitvi radarja v KS Lipovci Brezplačne meritve dejavnikov tveganja Lipovci 2019 Zapisnik s sestanka s predstavniki društev Utrinki z Gregorjevega pohoda Utrinki s prireditve ob dnevu žena Vabilo na prireditev ob dnevu žena in materinsko-starševskem dnevu Izšla je nova - 57. številka Lipouvske poutice Spominska plošča o padlih in pogrešanih na fasadi lipovske kapele Pustna povorka Lipovci 2019 Cepljenje psov proti steklini KUD Lipovci opravil zbor članov društva KUD Lipovci proslavil 30 let organiziranega delovanja Razglasitev najboljših športnikov v občini Beltinci za leto 2018 HK Lipovci...spet DRŽAVNI prvaki Svet KS Lipovci opravil 2. redno sejo Z vrha kapele Sv. Petra in Pavla Vabilo na razstavo del 26. Likovne kolonije IZAK Lipovci Končana II. etapa kolesarske steze Breg Društvo Sv. Petra in Pavla - pobiranje letnega prispevka

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Z razstave del študijskega krožka Lipovci "Rokodelstvo nas povezuje"

izdelki iz šibja...

17 članov študijskega krožka Lipovci "Rokodelstvo nas povezuje" je s ponosom nastavilo na ogled svoje izdelke iz šibja, ki so nastali v sezoni 2018/2019 v vaškem domu Lipovci. Novost v tem letu so metle in lesene grablje. V kulturnem programu so zapeli: Lipovske ljudske pevke in Moški pevski zbor Lipovci. Program je povezovala Mihaela Flisar iz Ljudske univerze Murska Sobota (njen govor je objavljen spodaj pod sliko članov Študijskega krožka Lipovci, kateri so prejeli priznanja iz rok Marka Viraga, župana občine Beltinci in Dejana Dravca, direktorja Ljudske univerze Murska Sobota. ČESTITAMO!  Razstava je bila na ogled v petek 17. in v nedeljo 19. 5. 2019 do 12. ure. Več slik si lahko ogledate v GALERIJI.

Mihaela Flisar iz Ljudske univerze je povedala, navajamo: " Spoštovani, poseben pozdrav velja vsem vam, ki s svojo prisotnostjo potrjujete pozitiven odnos do našega učenja in dela, se udeležujete naših razstav in skrbite za kulturni program. V naši sredi še posebej pozdravljam župana Občine Beltinci g. Marka Virag, ga. Zvonko Pangerc Pahernik vodja TVU na ACS, predsednika krajevne skupnosti Lipovci g. Dejana Jakoba, direktorja LUMS g. Dejana Dravca, Članice ženskega pevskega zbora Lipovci – Lipovske ljudske pevke, člane Moškega pevskega zbora Lipovci in člane študijskega krožka Lipovci – Rokodelstvo nas povezuje: Jožefa in Štefana HORVAT, Štefana KOREN, Marjana MLINARIČ, Antona PAVLINJEK, Brigito SMODIŠ, Antona ŠKAFAR, Matijo TRATNJEK, in Bernardo Žižek iz Lipovec, Maria SANTRO in Venčeslava SMODIŠ iz Bratoncev, Gorazda Rituperja iz Bokračev ter Darinko in Jožefa Tratnjek iz Filovcev. Prav posebej pa smo v svoji sredi bili veseli mlada znanja željna člana Roka GRUŠKOVNJAK iz Lipovec in Nikolasa BALAŽIC iz Turnišča. Študijski krožki potekajo pod strokovnim vodstvom ACS, v okviru LUMS pa potekajo različni bralni in splošni študijski krožki v različnih krajih Pomurja. V študijskih krožkih se skupina ljudi na neformalen način uči, druži, išče in ohranja naravno ter kulturno dediščino. Tako s svojim znanjem sooblikuje in bogati lokalno skupnost. V naše kraje je prihajala pomlad, člani lanske skupine ŠK, katerim so se pridružili trije novi člani so pridno iskali naravni material za ustvarjanje. Sprehodi po naravi, rezanje pintovca, vrbe žalujke, bele breze, čiščenje in sortiranje šib, nastanek idej za izdelovanje izdelkov so nam lepšali dneve, saj sta ustvarjalnost in kreativnost spremljevalki našega življenja. Na srečanjih v prostorih Vaškega doma Lipovci smo iskali nova znanja in veščine v prepletanju različnih vrst šib, ki rastejo v naših krajih. Nastajale so košare, korblini, pladnji, košarice za kruh, brezove metle, krmilnice, valilnice, različne živali in okraski iz debel, lesene grablje in piščalke. Med ustvarjanjem smo se pogovarjali o običajih, ki so nas popeljali v različna obdobja našega življenja. Ugotavljali smo, da nas je včasih veliko bolj kot danes, v kraju povezovalo ročno izdelovanje izdelkov. Med krajani je bilo moč najti različne mojstre ročnih del iz različnih naravnih materialov. Tako so se nekoč in smo se tudi mi učili, nekaj eden od drugega in pod strokovnim vodstvom Jožefa Horvata, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Pri izdelovanju izdelkov iz debel in različnih živali nam je strokovno pomagala Maša Mlinarič iz Lipovec. Svoje strokovno znanje smo 20.  marca 2019 dopolnili tudi z obiskom Centru DUO (rokodelski center domače in umetnostne obrti) in ogledom razstave vrbopletarja Ivana Verdnika v Veržeju. Tretjega aprila 2019 smo aktivno sodelovali na srečanju pletarjev v Zadrugi Pomelaj v Mali Polani. Tako smo si izmenjali znanje in veščine v izdelovanju izdelkov s pletarji iz celega Pomurja. Ob zaključku delovanja študijskega krožka z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo bogatejši za novo znanje in veščine. Tako se ob pogledu na čudovite izdelke zarosi oko, vztrepeta srce - ugotavljamo, kaj vse zmorejo naše roke, vztrajnost, natančnost in potrpežljivost. Srečni in zadovoljni se sprašujemo koliko ur vloženega dela? Spet novo znanje in veščine? Če se zavedamo ali ne, se učimo na vsakem koraku in vsakem trenutku! In znanje je največje bogastvo, ki nam ga nihče ne more vzeti. Ali je prenašanje znanja, skrb za naravo, ohranjanje starih običajev ter izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov naše darilo zanamcem? V začetku leta 2016 je začel delovati ŠK Lipovci, ki je danes zaključil 4. sezono delovanja. Začela je skupina 10 moških- od tega osnovnošolec in uspešno se je zaključil ŠK Pletenje iz šibja. V naslednjem šolskem letu smo izvedli ŠK Trajnostni turizem z izdelki iz šibja (9 moških - od tega osnovnošolec +2 ženski domačinki mojstrici pletenja izdelkov iz slame), in 3. ŠK . Izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov (11 moških - od tega osnovnošolec in srednješolec 2 ženski).

V vseh ŠK smo sledili izobraževalnim ciljem:

- spoznavanje vej – šib za pletenje - naučiti se pripraviti šibe - naučiti se izdelati košaro, korblec, pametnico in druge izdelke iz šibe - izražanje kreativnosti in razvijanje novih izdelkov iz šibja ( pladnji, košarice za sadje, podstavki za lončnice, pirhi, pano…- iskanje in spoznavanje drugih naravnih materialov ter izdelovanje izdelkov (lesene grablje, piščali, brezove metle, krmilnice, valilnice, lesene živali- zajčki, srne, sova,.jeleni…

In tudi akcijskim ciljem ŠK:

- spoznavanje primerov dobre prakse – Gomboc Kolman- mojster pletenja iz šibja, - razstave izdelkov (21. 5. 2016, 18. 5. 2017, 20. 5. 2018) - sodelovanje na predstavitvi EU PROJEKT - MOJ PROJEKT v organizaciji ZRSZ 10. 6. 2017 v Murski Soboti - prikaz izdelovanja izdelkov iz šibja na - paradi učenja 18. 5. 2016 v Murski Soboti in 15. 5. 2019 v Lendavi - delavnice Lipovski ustvarjalci - 20. 3. 2019 ogled razstave in spoznavanje Centra DUO v Veržeju - srečanje pletarjev 3. 4. 2019 v Zadrugi Pomelaj v Mali Polani

Naši dosežki

- neprekinjeno delovanje - vedno večji interes moških - uporaba naravnega materiala - ohranjanje tradicionalne moške obrti - pridobitev novih strokovnih znanj in veščin v izdelovanju izdelkov iz šibja in drugih naravnih materialov - ohranjanje kulturne krajine- saditev vrbe - druženje in koristno preživljanje prostega časa - prenašanje znanj na mlajše - na pobudo članov se že 2 leto organizirajo rokodelske delavnice v vasi - razvijanje novih izdelkov- zanimivost in uporabnost za tržišče - medgeneracijsko učenje

Pomen moških v izobraževanju odraslih:

- željni novih znanj in veščin - večji pomen vseživljenjskemu učenju - spoznavanje novih tehnik izdelovanja - preprečevanje socialne izključenosti - bolj – v večji meri izražajo delovanje v lokalni skupnosti 

Pomen ŠK v manjših krajih

- ljudje se družijo - obujanje spominov na običaje in tradicionalna ročna dela nekoč- prenos na mlajše ( nekoč v družini - danes preko članov ŠK) - možnost učenja in izražanje svojega znanja in veščin - osebnostna rast udeležencev- vrednotenje svojega znanja, spretnosti, veščin- občutek lastne vrednosti - ohranjanje narave- ponovna zasaditev in vzgajanje rastlin za pletenje - ozaveščanje, skrb za naravo, zmanjševanje plastičnih izdelkov - udeleženci se več družijo izven delovanja. 

Vse to so opazili vaščani načelu z g. Alojzom Sraka in Občino Beltinci in ŠK Lipovci predlagali za prejem priznanja ACS za promocijo učenja in znanja odraslih 2018. Sledilo je veselo sporočilo iz ACS:  na predlog Občine Beltinci je bil v kategoriji skupin izbran za priznanje učenja in znanja odraslih 2018 Študijski krožek Lipovci. Sledile so priprave na snemanje spota o delovanju in rezultatih ŠK Lipovci. V petek, 10. maja 2019, smo se udeležili Nacionalnega odprtje Tedna vseživljenjskega učenja 2019 v Kranju, na katerem smo med ostalimi prejemniki prejeli priznanje. V kulturnem programu so sodelovali tudi Moški pevski zbor Lipovci za kar se jim zahvaljujemo. Pa poglejmo: Ogled- video in prejem priznanja. Ali ni to dediščina preteklosti in dota prihodnosti kot nas nagovarja en izmed sloganov TVU 2019 k besedi vabim ga. Zvonko Pangerc Pahernik vodjo TVU na ACS. Prosim župana, direktorja in ga. Zvonko da podelijo priznanja ACS UČENJE IN PROMOCIJO ZNANJA ODRASLIH 2018..."